سیستم جامع امور مشترکین برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
بازگشت به صفحه اصلی
شروع مشخصات متقاضی و محل انشعاب مشخصات عمومی ملک انشعاب موجود انشعاب درخواستی مدارک نمایش کلی اطلاعات دریافت کد رهگیری
مشترک محترم با توجه به اینکه ثبت درخواست شما در ادامه براساس شماره اشتراک/رمز می باشد در صورت عدم اطلاع از شماره رمز
اشتراک خودنسبت به تکمیل اطلاعات ذیل و دریافت شماره اشتراک/رمز اقدام نمایید
شناسه قبض اشتراک / رمز
حاصل عددی عبارت بالا را وارد نمایید: